[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
welcome to www.smecri4.net
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
สทศ
คลังสือ/ข้อสอบDLTV
กระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ
นิเทศร่วมพัฒนา
นับถอยหลังสอบO- NET
obec channel
พุธเช้าข่าวสพฐ. /ข่าว รร.

  
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร  
 


นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวประภัสสร ฟังช้า
ศึกษานิเทศก์

มีหน้าที่
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอิชยาพัฒน์ ทะลง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


มีหน้าที่
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา