[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 77 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  
กลุ่มงานเลขานุการ  
 


นายบุญชม ยะแสง

ศึกษานิเทศก์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


กลุ่มงานเลขานุการ

1)ควบคุม กำกับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3)ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4)สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
5)งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ
6)งานประสานการประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดทำบันทึก /รายงานการประชุม
7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
8)งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย