[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 77 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  
 


นายบุญธรรม จอมมงคล

ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.4

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ประกอบด้วย
 •  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
 •  งานจัดทำ  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 •  งานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  งานส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยี    ทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย  และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
 •  งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
 •  งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
 •  งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล)
 •  งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 •  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย