[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข่าวสาร สพฐ.
ห้องสมุด สสวท.
ติวฟรี.คอม
คลังทรัพยากรแบบเปิด
e-learning
สทศ.
โทรทัศน์ครู
Area Cluster Thoeng1
Area Cluster Thoeng2
โรงเรียนในเขตอำเภอเทิง2
Area Cluster Payamengrai
โรงเรียนในเขตอำเภอพญาเม็งราย
Area Cluster Kuntan
โรงเรียนในเขตอำเภอขุนตาล
Area Cluster CK1
โรงเรียนในเขตอำเภอเชียงของ1
Area cluster CK2
โรงเรียนในเขตอำเภอเเชียงของ2
Area Cluster Wiangkean
โรงเรียนในเขตอำเภอเวียงแก่น
ผลคะแนนO-NET60
ผลการทดสอบNT,RT60
คลังข้อสอบO-NET

  
กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ  
 นางไพรฑูลย์ สายโฑ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  •   งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  •   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
  •   งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
  •   งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มีหน้าที่
           นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา