[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 84 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  
กลุ่มงานประกันคุณภาพ   
 


นางไพรฑูลย์  สายโท
Mrs.Praitoon Saitho

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย
                    1)  งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน
                    2)  งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
                    3)  งานการประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
                    4)  งานการนิเทศ  ติดตาม กำกับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก
                    5)  งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                    6)  งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
                    7)  งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
                    8)  งานการจัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
                    9)  งานการนิเทศ ติดตาม กำกับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์
                   10)  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
                   11)  งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                   12)  งานการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพประจำปีของสถานศึกษา (SAR)
                   13)  งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
                   14)  งานการจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                   15)  งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                   16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย