[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 77 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :


  
กลุ่มงานธุรการ  
 

                                                            
                                                           นางสาวจารุวรรณ ชุ่มใจ
                                                    เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
งานธุรการ ประกอบด้วย
1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ
4) จัดทำข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
5) ควบคุมการ ยืม – ส่ง หนังสือราชการ
6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจำเดือนของศึกษานิเทศก์
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย